Jan Vos

1955

Ten behoeve van zijn expositie in "Het Gelders Balkon' in het Museum voor Moderne Kunst Arnhem in 2010 werd hij als volgt gekarakteriseerd:

"Jan Vos is de meester van het gevonden voorwerp. Hij werkt bij voorkeur met afgedankt materiaal: verflensde kiekjes, pur-spuitbussen, een pot augurken, kinderspeelgoed, schoenzolen, die hij redt van kringloopwinkel of klikobak. Hij  ontfermt zich erover en geeft er een eigen betekenis aan. ‘Wringen, draaien en frotten’, noemt hij dat. 
Hij assembleert, besmeurt en creëert verzamelingen en toevallige ontmoetingen. De oorspronkelijke hoedanigheden van objecten worden daarmee visuele ruis. Het oeuvre van Jan Vos is tegelijk poëtisch, pornografisch, bandeloos en fragmentarisch. Hij maakt er zijn gedachten in af. Verslag van zijn werk- en denkwijze doet hij in deze Gelders Balkon-tentoonstelling door middel van teksten, schetsen, foto's, filmpjes, objecten etcetera. ‘Eigenlijk een beetje zoals in een keuken, waar wat staat te pruttelen, de geuren rondhangen en de mogelijkheden legio zijn, de vuile pannen zich opstapelen en de ramen beslaan.’  Er wordt geroerd en geproefd."

Voor "Collecties' ontfermed Jan Vos zich over huis-crucifixen die hij kocht op rommelmartkten in Frankrijk. Hij nam ze liefdevol van het kruis af en gaf ze nieuwe plekken in  en soms op de insectendoosjes.