Jerry Veldhuizen

Jerry Veldhuizen
Jerry Veldhuizen
1973
Amersfoort

Jerry Veldhuizen / Basic Donkey Health Care studeerde in 1996 af aan de CHK Constantijn Huygens te Kampen. Zijn schilderijen, landschappelijke voorstellingen, vinden hun oorsprong in een fascinatie voor communicatieve, manipulatieve en verhullende processen in het maatschappelijk verkeer. Het werk kenmerkt zich door een veelzijdige verfstructuur en een opvallend gebruik van kleur.

Sinds 2006 documenteert en becommentariëert hij, bijna dagelijks, op www.basicdonkeyhealthcare.nl zijn werkproces.
De schilderijenreeks The sensible are never free, said the voice groeit sinds 2008. Het zijn gouaches op papier, soms gecombineerd met grafiet. De reeks is een beeldonderzoek met, zoals de titel ook impliceert, een inhoudelijke ondertoon. De beelden, geschilderd in heldere kleuren, appelleren aan een gevoel voor schoonheid. De onderwerpen - vooral huizen - zijn vertrouwd maar vervreemden tegelijkertijd in een curieuze mix van geborgenheid en onbehagen.

Sinds 2006 is Jerry Veldhuizen docent tekenen / schilderen ArtEZ Art & Design, Zwolle.