Sam van Gils

Sam van Gils
Sam van Gils
Sam van Gils
1989
Tilburg

Sam van Gils’ werk wordt gekarakteriseerd door een nauwgezette, uiterst bewuste en geconcentreerde omgang met materialen. In  zijn streven naar het creëren van “zuivere beelden” vraagt hij zich steeds af “wat is de kern van het beeld ?” en “wat kan überhaupt als beeld fungeren ?”. Elke handeling in het maakproces heeft voor hem betekenis en acht hij noodzakelijk. Een sterke interesse in de kwaliteit en schoonheid van het gebruikte materiaal en de omgang daarmee spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van het werk. Zo wordt elke handeling weerspiegeld in het eindproduct: het fineren van een plank, het afronden van een hoek, etc, etc. Het resultaat van alle handelingen bepaalt het beeld en weerspiegelt en zo het proces van maken.Zijn beelden hebben een zekere mate van “stilte” in zich, waarbij de relatie tussen beeld en inhoud centraal staat. De verwevenheid tussen wat hij toont en hoe hij dat doet is essentieel. Het resultaat is een serie uiterst subtiele werken, die van de kijker eenzelfde aandacht en concentratie vragen als waarmee zij gecreëerd zijn.

2008- 2012 AKV St. Joost Den Bosch

2012- 2013 LUCA, St. Lukas Brussel, Master of Fine Art