Louise Fresco's text for the opening of "Wit op de Berg"

Louise Fresco
6 Jul 2013

slot alinea; voor integrale tekst, zie pdf bestand

Experimenten en manipulatie, ze horen ten diepste bij wij wie wij zijn als mensen, en ze zijn daarom ook een integraal deel van die twee menselijke uitingsvormen waarmee wij de wereld om ons heen verkennen, kunst en wetenschap. Zij dwingen ons tot nadenken over wat echt is, authentiek, evolutionair en natuurlijk. Daarop bestaat helaas geen eenduidig antwoord. We zijn, aan het begin van de 21e eeuw, in een tijdperk beland waarin wij niet alleen maar registeren en kleinschalig experimenteren, maar waarin wij zelf een deel van de evolutie bepalen, of denken te bepalen. Genetische modificatie, in de brede zin van het selecteren en verandering van soorten, en grootschalig ingrijpen in het landschap zijn gemeengoed geworden...

Maar uiteindelijk past ons bescheidenheid. Juist hier op de Wageningse berg, gevormd door millennia van ijstijden en erosie, beseffen wij dat de natuurkrachten uiteindelijk altijd groter zijn dan wijzelf. En misschien tonen kunst en wetenschap wel dat uiteindelijk de planeet ons naar haar hand zet en haar eigen biosfeer reguleert, zoals James Lovelock ook stelde in zijn Gaia hypothese. Wij kijken, wij leren, wij experimenteren en manipuleren - maar het zijn slechts krassen op het tafelblad.