Ewald Spieker

1950
Amsterdam

Ewald Spieker (1950) volgde een opleiding aan de Rietveld Academie te Amsterdam.
Josua Reichert, gastdocent in 1970, was daar zijn grote inspirator.
Zijn atelier aan de Groenburgwal fungeert tegelijkertijd als bibliotheek, handzetterij, drukkerij, stanserij en typogallery. 
Daar heersen de pers, de letter, het papier en de eenvoud.  Het alfabet is zijn universum en daar geldt niet de letter van de wet, maar de wet van de letter. In de loop van de tijd verliet Spieker steeds vaker het platte vlak voor het stansen van letterobjekten.

Hij publiceerde in 2003 samen met Kees van Kooten het boek Letterlust, dat ook onderwerp was van een aan Spieker gewijde expositie in museum Meermanno in Den Haag in 2005.
In datzelfde jaar exposeerde hij samen met Tije Domburg in Galerie Wit onder de titel “Cijfers en Letters”