Joran van Soest

Joran van Soest, 2018, "Within"
Joran van Soest, 2017 "Want to Another"
Joran van Soest, 2017
Joran van Soest, 2017 , "1/2"
1994

Joran van Soest  streeft er in zijn werk naar de afstand tussen zichzelf en de ander te overbruggen. Onderzoekend tast hij af waar de een eindigt en de ander begint.
Zijn schilderijen zijn als herinneringen die vertrouwd of bevreemdend kunnen zijn. Ze tonen wat hij noemt de “intersubjectieve ruimte”: de tegelijkertijd metafysische en fysieke  ruimte  tussen individuen.
Die individuen, al of niet expliciet afgebeeld, proberen de kijker en/of de ander met hun eigen verlangens en  gedachten te bereiken.