Kees van der Knaap

Kees van de Knaap 2020, Tangled wood 3
1960

Kees van der Knaap wist van jongs af aan dat hij beeldend kunstenaar zou worden. Maar tijdens het eerste jaar van een studie aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in ’s-Hertogenbosch, concludeerde hij dat het idee om vormen te ‘abstraheren’ niet aansloot bij zijn wereld. Voor hem wordt de manier waarop we de werkelijkheid ondergaan minder bepaalt door de ideeën die we erover hebben dan door de nauwkeurigheid waarmee we ernaar kijken. Hij verliet de academie, was aanvankelijk actief als schilder en illustrator, maar besloot tenslotte dat tekenen het best bij hem past.