Lenneke van der Goot

Cloud, 2016
Black and white string
1979
Gouda

Lenneke van de Goot 

Lenneke van der Goot  tekent. Haar verbeelding heeft de aard van een semiwetenschappelijke constructie van een onbestaanbare wereld die nu eenmaal bezit van haar heeft genomen. Haars ondanks is het een mogelijkheid om juist daarin zichzelf te zijn. Ze komt er iets tegen waarmee ze in haar dagelijkse leven, in het alledaagse bestaan, onbekend is, maar dat in het wezen van haar kunstenaarschap onvermijdelijk is. Het is een conflictueuze verhouding tussen een instinctief naturel leven en een berekende geometrie van planetaire aard. Alle draait in onlosmakelijke verhoudingen om elkaar heen in een magnetisch veld waarin zo en dan de polen heen en weer schieten en zonneflarden het equilibrium verstoren. Staand voor een tekening van Lenneke van der Goot moet je niet vreemd opkijken als je mobiele telefoon opeens geen bereik meer heeft (Tekst die Alex de Vries uitgesprak bij de opening van de expositie “Werk op papier’, oktober 2016).

Lenneke van der Goot behaalde in 2004 haar Bachelor of Fine Art aan de Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht. Haar werk is aanwezig in vele privé verzamelingen en in de collecties  van Teylers Museum, NOG Collectie, Kennedy van der Laan, Erasmus Universiteit, CBK Groningen, Hogeschool Windesheim, APG, Sanquin Bloedvoorziening, en de Kunstuitleen Utrecht. In 2014 ontving zij de EposPress Tekeningen Prijs voor jong talent.