Leon Tebbe

Leon Tebbe, 1991, z.t., kleurenhoutsede, 40 x 50 cm,  30/60
1949
Breda

Naast landschappen maakt Leon Tebbe  wat hij noemt ‘atelierstukken’ , gebaseerd op een aantal voorwerpen die schijnbaar willekeurig op een tafel zijn geplaatst.  Zoals hij die voorwerpen  kiest en afbeeldt, wordt je gedwongen ze een voor een te bekijken: je blik springt als vanzelf heen en weer. Twee van zulke werken, kleuren houtsneden, zijn  te zien in de webwinkel.