Nico Parlevliet

Nico Parlevliet, 2016, La Pong.
Nico Parlevliet, 2015, Swinging Scallops
Nico Parlevliet, 2015, Drie Gratiën,
1948
Nl

Nico Parlevliet heeft een veelzijdig oeuvre, waarin film, muziek, beweging en geluid prominent aanwezig zijn. Geluid en beweging worden door Parlevliet ingezet als beeldend middel. Parlevliet maakt ons met zijn werk opmerkzaam op het alchemistische principe van behoud van materie; in een universum waar alles één is, gaat geen energie verloren. Hij laat processen zien waarin bijvoorbeeld het licht van de zon, de kracht van de wind of de energie van de voorbijganger omgezet worden in beweging of klank. In zijn werk ontstaat een zichtbare relatie tussen het beeld en de zon, tussen het beeld en de wind; tussen kunst en natuur. Parlevliet poogt het schijnbaar onmogelijke mogelijk te maken. Zo laat hij ons - in een uitgestrekt landschap - de oneindigheid van de horizon ervaren. In een enorme schotel blijken wij op 100 meter afstand het ritselen van bladeren te kunnen horen.